Wetgeving drones België

Voor het vliegen met drones gelden een aantal regels in België. Het is erg belangrijk dat je van deze wet- en regelgeving op de hoogte bent voor je gaat vliegen met je drone. Bij overtreding van deze regels kun je een boete krijgen en kan je drone in beslag genomen worden.

Sinds 25 april 2016 is de nieuwe wetgeving voor drones in  België van kracht. Hier is jarenlang aan gewerkt om het vliegen met drones zo goed mogelijk te reguleren. We zullen hieronder trachten de nog steeds geldende wetgeving eenvoudig en overzichtelijk toe te lichten. Mensen die liever het volledige Koninklijk Besluit doorlezen, kunnen dat via deze link. Indien je graag weet met welke toestellen je perfect kan vliegen in je tuin zonder opleiding of examen, dan kan je hieronder heel makkelijk alle drones onder de 1kg bekijken.

Vanaf 1 januari 2021 zal er een Europese wetgeving voor drones van kracht zijn.

Drone cowboys

Pas op voor “Cowboys”. Ze werken ver onder de prijs maar hebben geen kennis van wetgeving. Ze zijn ook niet verzekerd als er iets mis loopt! U kan mee aansprakelijk gesteld worden. Vraag naar een licentie…

Vier categorieën

Categorie Recreatief Klasse 2 Klasse 1B Klasse 1A
Min. leeftijd Alle leeftijden 16 jaar 18 jaar 18 jaar
Max. gewicht drone 1 kg 5 kg 150 kg 150 kg
Max. vlieghoogte 10 meter 45 meter (150 ft) 91 meter (300 ft) > 91 meter mits toelating
Risico factor Geen Laag Matig Hoog
Commercieel gebruik Nee Ja Ja Ja
Licentie Geen Attest Bewijs van bevoegdheid Bewijs van bevoegdheid
Theoretische opleiding Nee Ja Ja Ja
Praktische opleiding Nee Ja Ja Ja
Theoretisch examen Nee Nee Ja Ja
Praktisch examen Nee Ja Ja Ja
Medisch attest (LAPL) Nee Nee Ja Ja
Verzekering Nee Ja Ja Ja
Drone registratie Nee Ja Ja Ja
Homologatie drone Nee Nee Nee Ja
Vliegen boven privé-terrein Ja Ja Ja Ja
Vliegen boven bebouwde kom Nee Nee Nee Ja
Vliegen in CTR Nee Nee Nee Ja, mits toelating DGLV
Vliegen boven mensenmassa Nee Nee Nee Ja
Afstand t.o.v. obstakel > 50 meter > 50 meter > 30 meter < 30 meter
Binnen zichtbereik vliegen Ja Ja Ja Ja
Risico analyse nodig Nee Nee Ja Ja
Vliegtoelating nodig Nee Nee Verklaring Toelating
Operationeel handboek Nee Nee Ja Ja
Heeft u vragen? Contacteer ons!
Skeyes
DGLV
EUKA
Belgian Civil drone council